தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் திரு.சு.திருநாவுக்கரசர் அவர்களின் ஒப்புதலோடு பட்டதாரிகள் பிரிவின் தலைவர் திரு.கலைப்புனிதன் பரிந்துரையின் பேரில் அப்பிரிவிற்கு கீழ்கண்ட மாவட்டத் தலைவர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *