தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் திரு.ஈ.வெ.கி.ச.இளங்கோவன் அவர்களது தலைமையில் மண்டல மாநாடு -26.09.2015

சென்னை, காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், கடலூர் மற்றும் விழுப்புரம் மாவட்டங்கள் நிர்வாகிகள், நகர, வட்டார, பேரூர் தலைவர்கள் மண்டல மாநாடு: தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் திரு.ஈ.வெ.கி.ச.இளங்கோவன் அவர்களது தலைமையில் E. V. P. இராஜேஸ்வரி பேலஸ் கொளப்பாக்கத்தில் தற்போது நடைபெற்று கொண்டியிருக்கிறது.

Slide1Slide2

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *