தமிழ்நாடு மகளிர் காங்கிரஸ் ஆலோசனை கூட்டம் இன்று (12.08.2017) சத்தியமூர்த்தி பவனில் நடைபெற்றது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *