‘மரங்களின் அவசியத்தை மனிதம் உணர” தனிநபர் இருசக்கர வாகன விழிப்புணர்பு பிரச்சாரம் செய்து எழில்மிகு சென்னையைச் சுற்றி வரும் ஆவடியைச் சேர்ந்த திரு. ரீகன் அவர்கள் சத்தியமூர்த்தி பவனில் இன்று தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் திரு. சு. திருநாவுக்கரசர் அவர்களை சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *