தாங்கள் செய்யும் தொழிலை மதித்து நடத்தப்படும் ஆயுதபுஜை விழாவினையோட்டி அனைவருக்கும் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி சார்பாக எனது நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் திரு.சு.திருநாவுக்கரசர் அவர்களின் செய்தி – 09.10.2016

இன்று முதல் நவராத்திரி விழா என்பது ஒன்பது நாட்கள்; இந்தியா முழுவதும் மிக சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. கல்வி கடவுளாக கருதப்படுகிற சரஸ்வதி தேவியை கொண்டு பண்டிகை முடிவதால் அதை சரஸ்வதி புஜை என்றும் அழைக்கின்றனர். கல்வியோடு நாம் செய்யும் தொழிலே தெய்வம் என்ற அடிப்படையில் ஆயுதபுஜையும் நடத்தப்படுகிறது.
அன்று பல்வேறு தொழில்களில் ஈடுபட்டிருப்பவர்கள் அந்த தொழிலையே வணங்கும் வகையில் தங்களது தொழிலுக்கு எந்த பொருளை கருவியாக பயன்படுத்தினார்களோ அதை வைத்து புஜை செய்வதை வழக்கமாக கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆயுதபுஜை என்பது தொழிலை வணங்குகிற பண்டிகையாகும்.
தாங்கள் செய்யும் தொழிலை மதித்து நடத்தப்படும் ஆயுதபுஜை விழாவினையோட்டி அனைவருக்கும் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி சார்பாக எனது நல்வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.

untitled

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *