7 மாவட்ட தலைவர்களை நீக்கியும், அவர்களுக்கு பதிலாக பொறுப்பாளர்களை நியமித்தும் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் திரு.ஈ.வெ.கி.ச.இளங்கோவன் அவர்களின் அறிக்கை

f7cc27f7-33d5-4751-940b-a2635c916e98

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *