தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் திரு. ஈ.வெ.கி.ச.இளங்கோவன் அவர்கள், சென்னை தேனாம்பேட்டையிலுள்ள திருவள்ளூர் சாலையில் வெள்ளத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரண உதவிகள் வழங்கினார்கள்.

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் திரு. ஈ.வெ.கி.ச.இளங்கோவன் அவர்கள், சென்னை தேனாம்பேட்டையிலுள்ள திருவள்ளூர் சாலையில் வெள்ளத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரண உதவிகள் வழங்கினார்கள்.

0001 0002 0003 0004 0005

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *