தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் மீனவர் அணி மாநில செயலாராக இருந்த திரு.ஹென்றி அவர்கள், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் திரு.ஈ.வெ.கி.ச. இளங்கோவன் அவர்கள் முன்னிலையில் இன்று காங்கிரஸ் கட்சியில் இணைந்தார்.

தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் மீனவர் அணி மாநில செயலாராக இருந்த திரு.ஹென்றி அவர்கள், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் திரு.ஈ.வெ.கி.ச. இளங்கோவன் அவர்கள் முன்னிலையில் இன்று காங்கிரஸ் கட்சியில் இணைந்தார். அப்போது டி. சபீன் தலைவர் தமிழ்நாடு மீனவர் அணி, கடல் தமிழ்வாணன் தலைவர் சென்னை மாவட்டம் மீனவர் அணி, கே.பி.கோசல்ராம் தலைவர் தலைவர் காஞ்சி மாவட்ட மீனவர் அணி மற்றும் பலர் உடனிருந்தனர்.

06b4b4dd-472a-4600-b71b-9ff27555ad09

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *