தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் திரு சு. திருநாவுக்கரசர் அவர்கள் பொதுமக்கள் மற்றும் பேரியக்க தொண்டர்கள் முகநூல் மூலமாக கேட்ட கேள்விகளுக்கு விடையளிக்கும் #AskArasar முகநூல் பேட்டி.கேள்வி:மாநில தலைவர் எப்போது கிராமம், கிராமமாக சுற்று பயணம் வருவார்?தலைவர்கள் சோனியா காந்தி அவர்களும், ராகுல் காந்தி அவர்களும் தமிழகத்தில் மாவட்ட வாாியாக சுற்று பயணம் வருவார்களா?#AskArasarAntony Raja Singh L

Posted by Indian National Congress – Tamil Nadu on Monday, July 17, 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *