தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் திரு சு. திருநாவுக்கரசர் அவர்கள் பொதுமக்கள் மற்றும் பேரியக்க தொண்டர்கள் முகநூல் மூலமாக கேட்ட கேள்விகளுக்கு விடையளிக்கும் #AskArasar முகநூல் பேட்டி.கேள்வி:பா.ஜ வை மதவாதகட்சி என்று சொல்கிறீர்கள். ஆனால் இத்தனை காலம் காங்கிரசும் ஓட்டுகளுக்காக ஒரு குறிப்பிட்ட மதத்தை தாங்கி பிடித்துதானே வந்திருக்கிறது. இன்னும் சொல்லப்போனால் பெருவாரியான மக்கள் இந்துக்களாக வாழும் நாட்டில் நீங்கள் சிறுபான்மை எனக்கூறும் மக்களுக்கு கண்மூடித்தனமாக ஆதரவு நிலை எடுத்து வந்ததை தொடர்ந்து பார்த்து வந்த இந்து […]

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் திரு சு. திருநாவுக்கரசர் அவர்கள் பொதுமக்கள் மற்றும் பேரியக்க தொண்டர்கள் முகநூல் மூலமாக கேட்ட கேள்விகளுக்கு விடையளிக்கும் #AskArasar முகநூல் பேட்டி.கேள்வி:மாநில தலைவர் எப்போது கிராமம், கிராமமாக சுற்று பயணம் வருவார்?தலைவர்கள் சோனியா காந்தி அவர்களும், ராகுல் காந்தி அவர்களும் தமிழகத்தில் மாவட்ட வாாியாக சுற்று பயணம் வருவார்களா?#AskArasarAntony Raja Singh L Posted by Indian National Congress – Tamil Nadu on Monday, July 17, 2017

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் திரு சு. திருநாவுக்கரசர் அவர்கள் பொதுமக்கள் மற்றும் பேரியக்க தொண்டர்கள் முகநூல் மூலமாக கேட்ட கேள்விகளுக்கு விடையளிக்கும் #AskArasar முகநூல் பேட்டி.கேள்வி:முகநூலில் எதிர்கட்சிகளை எதிர்த்து எழுதுபவர்களுக்கு எதிர்கட்சிகளால் ஏற்படும் பிரச்சனைகளிலிருந்து காங்கிரஸ் கட்சி காப்பாற்றுமா ?#AskArasarSivasathyaraja Gunasekaran Posted by Indian National Congress – Tamil Nadu on Monday, July 17, 2017

தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் திரு சு. திருநாவுக்கரசர் அவர்கள் பொதுமக்கள் மற்றும் பேரியக்க தொண்டர்கள் முகநூல் மூலமாக கேட்ட கேள்விகளுக்கு விடையளிக்கும் #AskArasar முகநூல் பேட்டி.கேள்வி:கூட்டணி இல்லாமல் தனியாக நிற்கும் சூழ்நிலை வந்தால் அனைத்து தொகுதியிலும் காங்கிரசிற்கு வாக்குவங்கியை உருவாக்கமுயற்சி எடுக்கபட்டுள்ளதா?#AskArasarAjeem Khan H Posted by Indian National Congress – Tamil Nadu on Monday, July 17, 2017