டாக்டர். செல்லகுமார். Ex. MLA
தேசிய செயலாளர் / கோவா மாநில பொறுப்பாளர்

திரு. மாணிக்கம் தாகூர். Ex.MP
தேசிய செயலாளர் / கர்நாடகா மாநில பொறுப்பாளர்


திரு. சி.டி. மெய்யப்பன்

தேசிய செயலாளர் / ஆந்திர பிரதேச மாநில பொறுப்பாளர்

திரு. கிறிஸ்டோபர் திலக்
தேசிய செயலாளர் / ஆந்திர பிரதேச மாநில பொறுப்பாளர்