திரு.மோகன் குமாரமங்கலம்

செயல் தலைவர், பொறுப்பாளர்
தகவல் தொழில்நுட்பம் மற்றும் சமூக ஊடக பிரிவு