திரு. நாஞ்சில் ராஜேந்திரன்
தலைவர்

அமைப்பாளர்கள்

திரு. ஆலடி சங்கரய்யா

திரு. கே. மாரியப்பன்

திரு. திருச்சி நிஜவீரப்பா

திரு. தஞ்சை தமிழ்செல்வன்