தலைவர்

மருத்துவர் எம்.பி. கலீல் ரஹ்மான்

மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர்கள்

மருத்துவர் ஆர். தனசேகர்

மருத்துவர் ஜி. முரளிதரன்

மருத்துவர் அசார் உசேன்

மருத்துவர் ரஞ்சனி குப்தா

செவிலியர் சுதா