திரு. கே.எஸ். அழகிரி. Ex. MP

தலைவர், 
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி

Mr. K.S. ALAGIRI. Ex. MP

PRESIDENT,
TAMIL NADU CONGRESS COMMITTEE