பஞ்சாப் விவசாயிகளுடன் ராகுல் காந்தி

காங்கிரஸ் துணைத்தலைவர் திரு. ராகுல்காந்தி அவர்கள் பஞ்சாப் விவசாயிகளை சந்தித்து உரையாடினார்.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *