இன்று (12.10.2016) நடைபெற்ற காங்கிரஸ் மாவட்ட தலைவர்கள் கூட்டத்தில் நான் பேசாத வார்த்தைகளை பேசியதாக விஷமத்தனமான உள்நோக்கத்தேடு ஒரு இணையதளத்தில் வெளிவரும் தவறான பொய்யான செய்தியை அடியோடு மறுக்கிறேன். வன்மையாக கண்டிக்கிறேன்.

இன்று (12.10.2016) நடைபெற்ற காங்கிரஸ் மாவட்ட தலைவர்கள் கூட்டத்தில் நான் பேசாத வார்த்தைகளை பேசியதாக விஷமத்தனமான உள்நோக்கத்தேடு ஒரு இணையதளத்தில் வெளிவரும் தவறான பொய்யான செய்தியை அடியோடு மறுக்கிறேன். வன்மையாக கண்டிக்கிறேன்.

இன்று (12.10.2016) நடைபெற்ற காங்கிரஸ் மாவட்ட தலைவர்கள் கூட்டத்தில் நான் பேசாத வார்த்தைகளை பேசியதாக விஷமத்தனமான உள்நோக்கத்தேடு ஒரு இணையதளத்தில் வெளிவரும் தவறான பொய்யான செய்தியை அடியோடு மறுக்கிறேன். வன்மையாக கண்டிக்கிறேன். திரு.சு.திருநாவுக்கரசர் தலைவர், தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி