அ.தி.மு.க. ஆட்சியின்  ஊழல்  பட்டியலை தற்போது சென்னை சத்தியமூர்த்தி பவனில் நடைபெற்ற  பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில்  தமிழ்நாடு காங்கிரஸ்  கமிட்டி  தலைவர்  ஈ.வெ.கி.ச.இளங்கோவன் அவர்கள்  வெளியிட்டார்.

அ.தி.மு.க. ஆட்சியின் ஊழல் பட்டியலை தற்போது சென்னை சத்தியமூர்த்தி பவனில் நடைபெற்ற பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் ஈ.வெ.கி.ச.இளங்கோவன் அவர்கள் வெளியிட்டார்.

அ.தி.மு.க. ஆட்சியின்  ஊழல் பட்டியல் மேதகு தமிழக ஆளுநர் கே.ரோசையா அவர்களிடம் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் ஈ.வெ.கி.ச.இளங்கோவன் அவர்களால் 02-05-2015  அன்று ஜெயலலிதாவின் தலைமையில் நடைபெறும் அ.தி.மு.க. ஆட்சியில்  நடைபெற்ற ஊழல்  பட்டியல் சமர்ப்பிக்கப்பட்டது. இதன்மீது தமிழக ஆளுநர் எவ்வித நடவடிக்கையும் இதுவரை  எடுக்காததால், இந்த ஊழல் பட்டியலை 07-01-2016 அன்று, சென்னை சத்தியமூர்த்தி பவனில் நடைபெற்ற பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ்  கமிட்டி  தலைவர்  ஈ.வெ.கி.ச.இளங்கோவன் அவர்கள்  வெளியிட்டார். அ.தி.மு.க அரசின் ஊழல் குற்றச்சாட்டு […]