ஆளுநருடன் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவர்கள் சந்திப்பு

ஆளுநருடன் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் தலைவர்கள் சந்திப்பு

அதிமுக ஆட்சிக்கு எதிரான ஊழல் குற்றச்சாட்டுகள் அடங்கிய பட்டியலை 02.05.2015 சனிக்கிழமை அன்று மாலை 5.30 மணியளவில் மேதகு தமிழக ஆளுநர் திரு. ரோசைய்யா அவர்களிடம் தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டித் தலைவர் திரு.ஈ.வெ.கி.ச.இளங்கோவன் அவர்கள் வழங்கினார்.